Y u m Y u m ! !

19. Bring a cake on August 7. California.
With NO reason on this NON-special day, a surprise and touching message from one of my BESTFRIENDS I have since I was little. 💋 

/ / My reply: Haizza. Thật lòng mà nói, t cũng ước cj viết đc những dòng chữ tuyệt vời như m… Buồn hèo..

M nói cj cũng đúng.. 
Nhiều tình cảm thiệt.. 
Có nhiều điều ưa nói mà ko ra nỗi nên đành ‘để dành’ 😙. Lặng lẽ đứng trong bóng tối theo dõi 💕 Miễn thấy bạn hạnh phúc là mình mãn nguyện lắm rồi 😊 . Mình sẽ luôn luôn đứng sau bạn, cổ vũ cho bạn, cười vs bạn, buồn vs bạn,..v..v.. 


Mình luôn nhớ bạn 💕❤ đừng bao h quên 👭👯💌💋. / / #myprecious #mybestfriend #herletter #iloveyoubestfriend #IMISSYOUVERYMUCH

With NO reason on this NON-special day, a surprise and touching message from one of my BESTFRIENDS I have since I was little. 💋

/ / My reply: Haizza. Thật lòng mà nói, t cũng ước cj viết đc những dòng chữ tuyệt vời như m… Buồn hèo..

M nói cj cũng đúng..
Nhiều tình cảm thiệt..
Có nhiều điều ưa nói mà ko ra nỗi nên đành ‘để dành’ 😙. Lặng lẽ đứng trong bóng tối theo dõi 💕 Miễn thấy bạn hạnh phúc là mình mãn nguyện lắm rồi 😊 . Mình sẽ luôn luôn đứng sau bạn, cổ vũ cho bạn, cười vs bạn, buồn vs bạn,..v..v..


Mình luôn nhớ bạn 💕❤ đừng bao h quên 👭👯💌💋. / / #myprecious #mybestfriend #herletter #iloveyoubestfriend #IMISSYOUVERYMUCH

when they asked her to “act pretty” (◍•ᴗ•◍)❤ 

(Source: yg-boys, via hapamyheart)